Falsolu Spin (Falsolu Vuruş)

“ Side spin ”

Spin

 • Top vücudun yan taraflarında ve vücut ile aynı hizada veya hafifçe vücudun önünde alınır
 • Raket açısı diktir ya da biraz açık veya biraz kapalı olabilir. Raket açısı, gelen topun özelliğine ve topun alış noktasının yüksekliğine göre değişir.
 • Kol hareketi geriden ve aşağıdan başlar, öne-ileri ve yukarı doğru devam eder. Ayrıca, kol bu hareket doğrultusunda bir eğri (yay) çizer. Geriden, vücudun arkasından başlayan, topu alış noktasına doğru vücuttan uzaklaşan kol, topla temas edildiği andan itibaren vücuda yaklaşarak (kapanarak) ve vücudu geçerek, ilerde ve baş hizasına yakın seviyede son bulur. Saf bir side-spin’de topa yan taraflarından sürtülmüştür.
 • Denge geçişi ve ayak çalışması aynen top-spin’de olduğu gibidir. Bununla beraber diğer spinli vuruşlardan ve hatta tüm vuruş tekniklerinden farklı olarak, eğri çizen kol hareketine uyumlu bir şekilde vücut da döner, adeta eğri çizer.
 • Bu vuruşta top yüksek bir eğri çizmemelidir. Aksi halde yan- falsolu loop yapılmış olur. Çünkü, topun yüksekliği ve hızı açısından side spin özelliği azalmıştır. Bunlar arcak spinli ya da içinde yan- falso bulunan top alarak adlandırılabilirler.
 • Side-spin yapıldığında, masaya kuş bakışı bir gözlem sonucu topun izlediği yolun düz bir hat değil, bir eğri çizdiği görülür. Bu yüzden, bu topun karşılanması oldukça zordur ve özel bir çalışmayı gerektirir.
 • Burada şunu özellikle belirtmekte yarar var; yapılan side-spin’ler içinde pek azı tam olarak dik bir raketle yapılmış ve masa düzlemine paralel dönen,saf side-spin özelliğini arzeder. Side-spin olarak kabul edilen vuruşların yüzde doksanı ve belkide fazlası top-spin ve side-spin’in müşterek özelliklerini arzederler, yani top-spin, side özelliği arzedebilir veya side-spin, top-spin özelliği arzeder. Yani vuruş bu iki tekniğin kombinasyonudur.
 • Side-spin’de topa yandan vurulur (sürtülür).
 • Top yere (masaya) paralel düzlemde döner.
 • Side-spin’li topların, masaya temas noktasına göre geliş ve gidiş açıları hemen hemen eşittir.
 • Side-spin’li toplar, masada temas ettiği noktadan itibaren, eğri çizerek ulaşacağı muhtemel nokta ve topun falsosu nazara alınarak açılandırılmış raket ile (blok) karşılanırlar. Bu tip toplara karşı özel çalışma yapılmalıdır.
 • Hızlanan masa tenisinde, hareket ekonomisi kuralı icabı, side-spin hareketini mümkün olduğu kadar küçültmekte büyük yarar vardır.
 • Modern oyunda, side-spin önem arzeder. İyi bir spin’e karşı (fast-spin, high-spin) gene iyi bir spin yapmak oldukça zordur. Çünkü burada kontra bir durum vardır. Hızla gelen topun arkasına iyi pozisyonda, zamanında ve çok çabuk geçmek, üstelik en az aynı hızda bir kol hareketi ile spin yapmak (spin’e spin) gereklidir. Bu durumda side-spin devreye girer, yani spin’e karşı (top-spin, fast-spin, side-spin), her türlü spine karşı side-spin yapılabilir, yapılmalıdır.

Spin’e karşı spin yapabilmek için, topa yeni bir dönüş kazandırmak noktası çok önemlidir ve bu da ancak side-spin katkısı ile mümkün olabilir.

 • Side-spin masa dışına çıkan tüm toplara yapılabilir. Bu demektir ki; push (ittirme-boş) vuruşlara, chop’lara, blok’lara, drive (çekiş) lara, tüm spin çeşitlerine ve hatta ataklara (son vuruş) karşı yapılabilir.
 • Gelen topun yüksekliği uygunsa, masa üstü toplara da yapılabilir.
 • Kısa, uzun, sert, yumuşak (hızlı, yavaş), az veya çok falsolu olabilen side-spin i kullanabilen oyuncunun bu vuruş tekniğini köşe (yer) değiştirerek yapması, yapabilmesi ayrı bir önem arzeder. Aksi halde, iyi bir blok oyuncusuna karşı istenilen şekilde etkili olamaz. Karşılayan hep aynı noktaya çeviriyorsa spincinin işi zorlaşır, giderek karşılayanın işi kolaylaşır. Burada spin yapan hep aynı noktaya spin yapmak zorunda kalır ve her an ters köşeyide blok ihtimaline karşı kollamak mecburiyetinde kalacağından spinleri giderek, karşılayanın da blok alışkanlığı kazanması ile etkisini kaybetmeye başlar. Spin’cinin bu oyun sürerken köşe değiştirme şansı çok azdır ve de zordur.
 • F.h. ‘e glen topa, rakip b.h. ‘e yani paralele side-spin yapmak, topun masa dışından (netin çevresinden) dolaşması icabettiğinden zordur. Fakat bu açıklamalar yapılamaz, yapılmamalıdır anlamına alınmamalıdır. Aksine, iyi bir çalışma ile bu kol ve vücut tekniği kazanılabilir ve de gereğinde etkili olarak kullanılabilir.
 • Spin (side-spin) yapılan top rakip tarafından şut-top veya blok ile çevrilmişse; bu toplar genellikle kısa kalır, masa dışına çıkmama ve hız kesip, düşme eğiliminde, garip ve çoğu zaman sallanan, boş toplardır. Bütün bu özellikler nedeni ile bu toplara vurabilmek (blok yüksek ise), atak yapabilmek, zordur ve bilinçli özel çalışmayı icabettirir. Bu sallanan topa maximumdan önce veya en geç maximumda vuracak isek; (f.h. şut esas alınmıştır) bu toplara daha aşağıya doğru, çok çabuk ve hızlı bir kol hareketi ile vurmalıyız. Kol yavaş giderse ve vuruş yavaş olursa, top dışarı gider. Dolayısı ile bu toplara tereddütsüz, adeta nete doğru, normalden kapalı raketle ve çok hızlı bir kol hareketi ile mümkünse maximumda vurulmalıdır. Burada topun üzerine çıkarak vurulması gerektiği noktasını ihmal etmemeli. Top maximumu geçmiş ise (maximumdan sonra); hız kesip, hemen düşme eğiliminde olan bu toplara, kontrollü bir şekilde, daha yumuşak, dik açılı veya hafif açık raketle vurulmalıdır. Aksi halde top nette kalır.
 • Top nette kalıyorsa; kol hareketi çok yataydır (yeteri kadar yukarı çekiş yapılmamıştır) veya çok kısadır. Raket açısı dik değildir (kapalıdır). Topa yeterli falso verilememiştir. Kol hareketi yavaştır. Gelen topun özelliği dikkatten kaçmıştır.
 • Top dışarı gidiyorsa; raket açık kalmıştır, kol hareketi çok serttir, hızlıdır, topla temas çok erkendir, hareket gerekenden büyüktür, gelen topun falsosu iyi hesabedilememiştir.
 • Top yan taraflardan dışarı çıkıyorsa; spin yapılırken vücut masaya paraleldir, kol ve vücut fazla dönmüştür, kol hareketi bütünüyle (hareketin bitişi dahil) vücuda çok yakın kalmaktadır. Kol fazla hızlıdır, top düşürülmemiştir. Kol ve vücut pozisyonları gözden geçirilmelidir.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir