İki Yeni Antrenör Kursu Açılıyor!

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 27 Mart – 7 Nisan 2017 tarihleri arasında Bursa ve Kayseri şehirlerinde 1.Kademe Antrenör Kursu açacak.

İki yeni alıştırman kursu açılıyor

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 27 Mart – 7 Nisan 2017 tarihleri arasında Bursa ve Kayseri şehirlerinde 1.Kademe Antrenör Kursu açacak.
Kurs için aranan koşullara uyanlardan kursiyerler istenen belgeler ile beraber, Ziraat Katılım A.Ş Millet Şubesi TR31 0020 9000 0017 7654 0000 01 nolu hesabına yatırdıkları 400,00.-TL. kurs katılım fiyatı dekontuyla kursa katılabilirler. Bursa 1.Kademe Antrenör Kursu, Temel Eğitim Dersleri, Gençlik Hizmetleri ve Spor Şehir Müdürlüğü Toplantı Salonunda, Uygulama Dersleri Hüdavendigar Mah. Mutlu Sok. NO:16 Osmangazi adresinde, Kayseri 1.Kademe Alıştırman Kursu Temel Eğitim Dersleri, Erciyes Üniv. BESYO Anfisinde Uygulama Dersleri ise Kadir has Kurultay Merkezi Spor Salonu Masa Tenisi Salonunda yapılacaktır.
1.KADEME KURS KATILIM FORMU VE KURS PROGRAMINA ERİŞMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

ARANACAK ŞARTLAR

a) En az lise veya eşiti okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Ulusal sporcularda tahsil koşulu aranmaz)
b) Görevini devamlı yapmasına mani olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, özürlü spor dallarında ise sadece görme ve zihni engelli olmamak,
c) Taksirli suçlar ile kısa müddetli mapus cezasına tercih yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında ertelemiş kararlar hariç olmak üzere,6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve ikazcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya haysiyet ve şerefi kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından kararlı bulunmamak;
d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre alakalı federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,
e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile otonom spor federasyonlarının disiplin veya ceza direktiflerine göre son üç sene içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu müddet içerisinde toplamda 1 seneden fazla ceza almamış olmak.

YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER
a) 4 adet vesikalık resim – (özgün fotoğraf)
b) Diploma veya mezuniyet dokümanının aslı veya noter onaylı sureti.(Üniversite veya Lise mezunlarının e-devletten alacakları mezuniyet dokümanları geçerli olacaktır.) Mezuniyet dokümanlarının aslına uygunluğu Spor Genel Müdürlüğü alakalı birimlerince ve Gençlik Hizmetleri Spor Şehir Müdürlüklerince tasdik edilmesi vaziyetinde kabul edilecektir)
c) Adli Sicil Kaydı Sorgulaması-(aslı veya e-devletten alınan) (Resmi Müessese için alınacaktır)
d) Sıhhat Raporu (Sıhhat Ocağı veya Hükümet Doktorluğundan veya diğer sıhhat raporu dokümanlarında” antrenörlük yapmasında mahzur yoktur” ibaresi bulunması gerekmektedir).-Dokümanın aslı.
e) Gençlik Hizmetleri ve Spor Şehir Müdürlüğünden cezaları olmadığına konusunda yazı
f) Nüfus cüzdanı fotokopisi
g) Kursa katılacak adaylar Ziraat Katılım A.Ş Millet Şubesi TR31 0020 9000 0017 7654 0000 01 nolu hesabına 400,00.-TL. Yatıracaklardır.
h) Dekontta kursiyerin isimi ve soyadı ile beraber “Türkiye Masa Tenisi Federasyonu hesabına 1.Kad. Kurs Fiyatı“ olarak yazılacaktır. Dekontun aslı kurs yöneticisine teslim edilecek olup ATM makbuzu kabul edilmeyecektir.

BURSA KURSU:
Temel Eğitim Dersleri: Gençlik Hizmetleri ve Spor Şehir Müdürlüğü Toplantı Salonu Uygulama Dersleri : Hüdavendigar Mah. Mutlu Sok. NO:16 Osmangazi

KAYSERİ KURSU:
Temel Eğitim Dersleri: Erciyes Üniv. BESYO Anfisinde
Uygulama Dersleri : Kadir has Kurultay Merkezi Spor Salonu Masa Tenisi Salonunda.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir