İtirazlar

İtirazlar hakkında geniş bilgi veren bu yazımıza kendi tecrübelerinizi ve bilgilerinizi iletmek için yorum yapmanızı rica ediyorum. Böylelikle Masa Tenisi ile yeni tanışan arkadaşlarımıza yardımcı olmuş oluruz.

İTİRAZLAR

Yarışmalarda takımlar karşı takım hakkında, idari veya oyun kurallarının uygulaması konusunda itirazda bulunabilirler. Her türlü itirazın ilgili kurullar tarafından incelemeye alınması için, Federasyon tarafından organize edilen yarışmalarda; itiraz bedeli olan 300,-TL’nin, İl karşılaşmalarında; 75,-TL’nin Federasyonun banka hesabına yatırılması ile yapılır. Bu bedel yatırılmadan yapılacak itirazlar
kabul edilmez ve incelenmeye alınmaz. Başhakeme yapılan itirazlardan Fede-
rasyona havale edilen konularla ilgili dilekçelerde itiraz bedeli Federasyon hesabına yatırılır.

İdari konularda yapılacak itirazlar; Yarışmanın başlamasından önce oyun yerinde karşı taraf antrenör, yönetici veya takım kaptanı önünde nizamsızlığı iddia olunan hususun açıklanması sureti ile takım kaptanı, yönetici veya antrenör
tarafından yazılı olarak başhakeme yapılır.

Yarışma başladıktan sonra oyuncularla ilgili aşağıda belirtilen hususlarda karşı-
laşma sonuna kadar itiraz edilebilir. Bu ilgili itirazlar haricindeki diğer konularda itiraz yapılamaz. Yapılsa da geçerli sayılmaz.
Sporcunun cezalı bulunması,
Kendine ait olmayan bir lisansı kullanması, kullandığı lisansın usulüne uygun olmaması veya sahte olması, kullanılan lisans üzerinde tahrifat yapılması,
İlgili lig veya faaliyet talimatı hükümlerine aykırı olarak oyuncu oynatılması,
Bu Talimatta belirtilen yaş kategorilerine uygun olmayan oyuncu oynatılması,
Lig veya faaliyet talimatlarında belirlenmiş takım kadro yapılarına uyulmaması,
Usulüne uygun olarak bu suretle yapılan itirazlar; Federasyon tarafından (İllerde İl Tertip Kurulu), turnuva statüsünde oynanan yarışmalarda ise Federasyon Tertip Kurulu tarafından incelenip karara bağlanır. Turnuvalarda kararın zaman açısından acil olmaması halinde Tertip Kurulu itirazıFederasyona sevk edebilir.
19.3. maddelerinde belirtilen hususlarla ilgili olarak yapılan itirazların sabit olması halinde Federasyon Disiplin Talimatı tatbik olunur.
Uluslararası oyun kurallarına aykırılık hallerinde itirazlar; Bir karşılaşma sırasında, takımlardan biri hakem kararları, kural hatası ya da herhangi bir olay nedeniyle olumsuz etkilendiğine inanıyorsa aşağıdaki işlemleri yapmalıdır;
Yarışmaya itiraz eden takımın kaptanı, maçı durdurarak derhal başhakeme maçın sonucuna itiraz ettiğini bildirecektir.
İtirazın geçerlilik kazanabilmesi için kulüp idarecisi maçın bitiminden itibaren 10 dakika içinde bu itirazı yazılı olarak doğrulamalı ve Federasyonun banka hesap numarasına itiraz bedelini yatırmalı veya Başhakeme tutanak ile itiraz bedelini, itiraz dilekçesi ekinde vermelidir.
İtiraz eden kulübün temsilcisi; maçın bitiminden sonra 20 dakika içinde Başhakem veya Federasyon Tertip Kuruluna detaylı itiraz metnini sunacaktır.
İtirazın haklı olduğu durumlarda itiraz bedeli iade edilir, aksi durumda Federasyona gelir kaydedilir.
Video kayıtları, film, resim ya da diğer görsel elektronik, dijital vb. aygıtlar bir oyunun sonucunu belirlemek veya değiştirmek amacıyla kullanılamaz. Söz
konusu aygıtlar oyun sona erdikten sonra disiplin cezaları ile ilgili sorumluları saptamak amacıyla kullanılabilir.
Uluslararası oyun kuralları konusunda yapılan teknik itirazlar, birinci derecede Federasyon Tertip Kurulu veya İl Hakem Kurulu tarafından incelenir. İtiraz konu-
su olayın Uluslararası Oyun Kurallarına aykırı bulunması halinde, ilk incelemeyi
yapan kurumun kararı ile birlikte dosya Merkez Hakem Kuruluna sevk edilir.
Konu hakkında gerekli incelemeler Merkez Hakem Kurulu Tarafından yapılır. İtiraza konu olay İl Faaliyetlerinde meydana gelmiş ise Merkez Hakem Kurulu kararı kesindir. Federasyon Faaliyetlerinde meydana gelen olaylarda Merkez Hakem Kurulu kararının değerlendirilmesine göre son karar Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilir.
Uluslararası oyun kuralları konusunda belirtilen hususlarla ilgili olarak yapılan itirazların sabit olması halinde ilgili Talimat hükümleri tatbik olunur. Ayrıca yapılan itirazın geçerli olması durumunda ilgili kişiler hakkında Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.

 

Masa tenisi itiraz

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir