Karşılıklı Çekerek Vuruş (Şut – Top)

“Counter shot” (hitting and drive)

 • Top vücudun önünde, yan taraflarda veya vücut hizasında alınabilir.
 • Topu maximumdan önce veya en fazla maximumda almak gereklidir.
 • Raket yüzü hafifçe öne kapalıdır.
 • Kol hareketi geriden ileri (paralel) veya biraz aşağıdan yukarı ve ileri doğrudur.
 • 30 – 50 cm. Lik kısa bir kol hareketi gereklidir.
 • En geç maximumda veya az önünde demek topu masadan çıkmadan almak demektir. Kastedilen, “değme noktasından çıkmadan” olarak algılanmalıdır.
 • Değişik ayak pozisyonlarının da mümkün olduğu bu vuruş tekniğinde, vücut dengesi ve ayak pozisyonları ittirme vuruşta olduğu gibidir.
 • Ancak bu vuruş tekniğinde masadaki genel pozisyon paralel veya paralele çok yakın olduğu için ayak çalışmaları ve vücut denge geçişleri nisbeten kısa ve oldukça çabuktur.
 • Raket açısı ve kısa, çabuk kol hareketi nedeni ile biraz sürtülmüş toplarla sürdürülen bu vuruş tekniğinde, gelen herbir topa ve onun özelliğine göre raketimiz açıları ve kapalılığı değişkenlikler gösterebilir.
 • Vuruşlar, kısa, uzun, sert, yumuşak, hızlı, yavaş, amortizeli veya bastırılarak olabilir. B.h. veya f.h. ile eşdeğer kolaylık ve etkinlikle yapılabilirler.
 • Bu vuruş tekniğini uygulayan oyuncunun topu nette kalıyorsa; muhtemelen raketi fazla kapalıdır veya kol hareketi hemen hemen yatay yani nete doğrudur yada kol hareketi çok kısadır. Raket açımızı ayarlamalı, kol hareketini özellikle biraz daha yukarı doğru yapmalı, topu maximumdan sonra almamaya dikkat etmeli (çünkü gelen topun hızından yararlanamıyoruz demektir). Herbir rakipten gelen toplar farklı özellikler arzedeceğinden (rakip oyun tarzları, çift maçlarındaki farklı rakiplerden gelen toplar, raketin farklı yüzlerindeki lastik özellikleri gibi…) bunlara karşıda önlem alınmış olmalıdır.
 • Top dışarı gidiyorsa; raketimiz muhtemelen açıktır. Raketi gereği kadar kapamalıyız. Veya kol hareketimizi çok sert yapmamalıyız, topla temasımız çok hızlı olmamalıdır, kolumuz çok ileri gitmemeli, çok yukarıya gitmemeli, kol hareketi kısaltılmalı ve son olarak, açık veya dik raketle harekete başlanıyor olsa bile zamanında ve gereği kadar kapatılarak bitirilmelidir
 • Top yan taraftan dışarı gidiyorsa; gelen topa göre vücut pozisyonumuz kötüdür veya kol hareketimiz ileri doğru değildir, yada topu alış zamanlamamız iyi değildir (geç kalınmıştır, sıkışılmıştır yani doğru pozisyonda alabilecek şekilde topun arkasına geçilememiştir). Bunları düzeltmeliyiz.

Spin

Bu vuruş şekli, bugün dünyada sık raslanan ve hemen her oyuncunun oyununda yer alan bir vuruş tekniğidir. Özellikle, yeni öğrenenlerde gerçekleşen şekli ile oyunu oldukça hızlandırmaya imkan verir.

Bu tekniği başarılı bir şekilde uygulayabilmek için süratli bir kol hareketinin yanı sıra, yüksek derecede omurga ve kalça esnekliğine ihtiyaç vardır.

Oyunda bu temeli esas alanların, masaya özellikle yakın durmaları belli bir mesafeden fazla açılmamaları (takriben 50 – 120 cm. arası uygun mesafe uygun kabul edilebilir), vücut pozisyonunu sürekli iyi durumda tutmaya çalışmaları ve her an hareketlenmeye hazır olmaları şarttır. Masadan uzaklaşmak zorunda kaldıkları anda oyun karakterleri bozulur.

Bu oyunun tekniği esas alındığında süreklilik temel kuraldır. Topu mümkün olduğu kadar oyunda tutmaya çalışmalıdır. Sabırsızlık bu oyuncunun oyununda asla yer alamaz.

Çabukluğu ile rakibi kendi oyun tarzına zorlayıp, pozisyonsuz bırakıp, hata yaptırarak, sonuca gitmeyi amaçlayan bir oyun tarzıdır.

İyi bir counter hitter; raket ekonomisi kuralını en iyi şekilde uygular. Topu masadan fazla çıkarmaz ve bu suretle kendi oyun sisteminin bozulmasına izin vermez. İyi bir omurga, kalça ve vücut esnekliği ile birlikte iyi bir bileğe ve yumuşak bir ele sahiptir. Genellikle, raketi ele biraz giymesi uygun olur. Bu, bilek esnekliğini atkilemeyecek kadar olmalıdır. Belirtmekte yarar var ki; raketi çok fazla sıkarsa oyunu olumsuz yönde etkilenir. Hafifçe ele giyilmiş bir raket tutuşu tarzı ile topu daha iyi kontrol edip durdurabilir veya uzatıp, yönlendirebilir, en önemlisi topları hissederek oynayabilir.

Mümkün olduğu kadar küçük hareketlerle ve önünde oynar

Rakip sert toplar ile oynuyorsa, bundan rahatsız olmayacağı gibi, bu topları aynı hızla geri çevirerek, rakibi kendi hızı ile karşı karşıya bırakabilir.

İlerde incelenirken bilgi verileceği gibi, blok oyuncular masa üstü defanstırlar. Şu anda verilmekte olan oyun tarzı da nisbeten masa üstü defans olarak kabul edilebilir. Fakat blok oyun karakterine göre atak oyun tarzına daha yatkındır.

Hatayı karşıdan bekler, yani rakibi kötü pozisyonda bırakıp, hata yaptırarak sayı almayı amaçlar.

Bu tip bir oyuncunun; çok sert olmayan, temiz, normal ve diyagonal, son olarak da çabukluğu ile şaşırtıcı ve etkin bir fore hand atak hareketine sahip olması önemli gerekliliktir. Gelişen oyun içinde uygun topu bulduğunda bitirici olabilmeli, son vuruş (f.h. ile) yapabilmelidir. Yani, sonuç olarak; sırası gelince kendisine göre yüksek bulduğu topa çabukluğunu da kullanarak f.h. şutunu atıp sayıyı almayı bilmelidir. Bu tip bir oyuncunun f.h. şut uygulamasında, nokta vuruşları garanti olmadığından güvenli gelmeyebilir. Nokta vuruşuna göre çok daha emniyetli sayılabilecek bir son vuruşa ihtiyacı vardır. Bu da ana hatları ile, oyun karakteri ile uyumlu, kolu fazla geri almadan, genelde uzun köşe gözetilerek (uzun köşeye biraz daha sert vurabilir, kısa köşelere yani paralele ve ortaya, rakibin üzerine ise biraz yavaş), topu taşıyarak, çabukluğunu ve köşe seçimindeki şaşırtıcılığını kullanarak, en geç maximumda, özellikle çok yüksek toplara yada f.h. şut atma seviyesinin üstüne çıkabilecek olan toplara kesinlikle maximumdan önce, yol keserek yapılmalıdır. Çünkü bu oyuncunun işi, topun yolunu keserek, erken müdahale ile, gelen topun hızını da kullanarak, yumuşak bir çabukluk ile ve son anda bileğini kullanarak yaptığı köşe seçimi sonucu rakibi şaşırtıp, pozisyonsuz bırakmaktır.

Böyle bir oyuncu boş veya az falsolu düz (şut top olarak adlandırıldığımız) servisleri tercih eder.

Rakibin tüm servislerini ilk fırsatta açıp, rakibin spin yapmasına fırsat vermeden counter shot’a yani kendi oyunununa geçişi amaçlar. Aksi halde rakip spinleri çevirmek zorunda, yani blokta kalır.

Önceden tam olarak diyagonal köşelere uzun top verebilme çalışmaları yapmış olması gereklidir. Böyle bir oyuncu, topları masaya yayabilmelidir. Gelen her rakip topu, uzun, kısa, sert, yumuşak istediği gibi, istediği anda, istediği yere (paralel, diyagonal, ortaya) yönlendirebilmelidir. Özellikle devam eden bir seride, aynı yere ve köşeye top verme zorunluluğunda kalmamalıdır. Köşe değiştirmekte zorlandığı, çekindiği pozisyonların esiri olması oyuna olan özgüvenini yitirmesine bile neden olabilir. Oyun karakterini rakibe ezberletmemelidir. Bu demek değildir ki; oyun karakterini değiştirsin yada kendisinin olmayan vuruş tekniklerini kullanmaya özensin. Bu oyuncunun karakteristik vasfı sürekliliğidir. Örnek olarak veriyorum: F.h. den çok hızlı ve çok falsolu spin yapabilen bir oyuncuya karşı, giriştiği bir karşılıklı b.h. serisinde sürekliliğine güvenebileceği gibi, aynı seri içindeki bazı toplarda bile değişiklikler yapabilir (b.h. köşesinin değişik yerlerini kullanmak, bastırarak veya amortizeli gibi…). Bu seri devam ederken istediği bir topu rakibin üstüne (koltuk altına sert bastırarak), hatta f.h. ‘e vermek gibi değişiklikler yapabilir. Bu maharet bu oyuncunun rakiplerine olan üstün vasfıdır. Ancak, bazı önlemleri de ihmal etmemelidir, mesela, örnekteki rakibin f.h. ine daha çabuk, daha hızlı top vermeli, daha sert vurmalıdır.

Masa orta çizgisine yakın pozisyon almalı, ayaklar birbirine çok uzak olmamalıdır.Ayakları çok açıp yere sağlam basmaktan ziyade, nisbeten yakın tutup güvenli bir hareketliliği (ayak çalışması ŞASE ile)tercih etmelidir. Takriben mesafe 40 cm. dolayındadır(ayaklar arası).

İyi bir counter hitter topu nokta teması ile değil, raketi topun üzerinde yuvarlayarak alır. Ve bu hareketle topu istediği gibi yönlendirip, istediği köşeye verebilir.

Back hand için soldan – sağa, fore hand için sağdan – sola doğru küçük ve kısa bir hareket yapar. Tabii ki bu hareketlerin tersi de mümkündür. Fakat, bu durumda oyun blok istikametinde gelişme gösteriyor demektir.

Bu vuruş tekniğinin önemli noktası, topu maximumdan önce yakalayıp, üstüne çıkarak (üstten tarayarak) yapıldığı taktirde en güvenli sonucun alınabileceğidir. Çünkü bu harekette topu kendi falsosuna almış olur. Bunu başarabilen oyuncunun hata seviyesinin asgaride kalacağı da bu nedenle ortadadır.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir