Kesik Ters Spin

“Chop – Under chop – Backspin”

masa tenisi forehand

 • Top vücudun yan tarflarında ve aynı hizada ya da biraz önde alınır.
 • Raket açıktır ve bu açı takriben 45° dir
 • Kol hareketi, yukarıdan ve geriden, ileri ve aşağı doğrudur.
 • Kol hareketi mesafesi takribi olarak 40 – 70 cm. arasındadır. Bu hareketin masaya yaklaştıkça büyümesi yani uzaması doğal işlevi gereğidir.
 • Vücut denge geçişi gerideki ayaktan öndeki ayağa doğrudur. Denge geçişinde izlenebilirlik açısından bu vuruş tekniği örnek teşkil eder.
 • Hareketin başlangıcında gelen topa göre yükselmiş olan vücut, devamı sırasında topu alış noktasına doğru alçalmaya ve katlanmaya başlar, denge geçiş hareketinin tamamlandığı anda da en küçülmüş halini alır. Topu alış anındaki bu küçülmüş vücut pozisyonu bu vuruş tekniğinin karakteristik özelliğidir.
 • Yukarıda açıklanan vücut hareketleri gerçekleşirken, tüm kol yukarı kalkar (üst-arka kol dahil) ve ön aşağı-ileri giderken, arka kol vücuda yaklaşarak hareket son bulur.

Atak hareketlerinde ise kol hareketi açısından bunun tam tersi bir durum söz konusudur. Vücuda yakın (kapalı) arka kol ile aşağıdan başlayan hareket, ileri-yukarı giden bir ön kol ve vücuttan uzaklaşan arka kol ile son bulur.

Bütün bunlara, ilerde top spin konusunda ele alacağımız ve atak hareket karakteristiği olan büyüyen vücut unsurunu karşılaştırma açısından şimdilik ilave etmekte yarar vadır.

 • Ayaklar arasındaki mesafe açıktır. Takriben 40 – 60 cm. olabilir.Vücut ağırlığı dengeli olarak ayaklara verilmiş olmakla beraber rakip top (veya servis) parmak uçlarında nisbeten hareketli olarak beklenmelidir.
 • Normalde arka kol yere diktir.
 • Raket hareket halinde iken açı (45°) daima muhafaza edilir.
 • Normal chop maximumda (yada az sonra) yapılır. Masa üstü karşılıklı chop’ta ve toplar maximumda alınıyorsa, topa iyi pozisyon alıyorsak (topa iyi yaklaşıyorsak) hemen hemen sadece ön kol çalışıyor diyebiliriz. Yada arka kol çok az çalışır.
 • Atak hareketlerde raket gevşek bırakıldığı, fazla sıkılmadığı halde, chop yaparken kontrol ve rotation (yönlendirme) için raketin biraz sıkılmasında ve giyilmesinde yarar vardır.
 • Top nett kalıyorsa; raket açısı diktir veya hatta kapalıdır. Kol hareketi çok diktir (düşey). Raketi açmalıyız, kol hareketini öne, ileri doğru yapmalıyız.
 • Top dışarı gidiyorsa; topa temas çok erkendir. Kol hareketi çok hızlıdır. Hareketi yavaşlatmalı, biraz daha amortizeli olmalı veya topa biraz daha geç (maximumdan az sonra) girmeliyiz.
 • Top yan taraflardan dışarı gidiyorsa; vücut pozisyonu veya ayak pozisyonu yanlıştır yada kol hareketi tam olarak öne doğru değildir.
 • Atak vuruşlar ile defans vuruşlar (chop) arasında birbirinin tersi bir kol çalışması söz konusudur. Atak vuruşlar açılan bir kol ile başlar ve kapanarak (arka-ön kol arası) biter. Chop’ta ise kapanan kol ile başlar ve açılarak son bulur.
 • Üst kol her nekadar vücuda çok yakın durmaması gerekirse de, serbest olmalıdır.
 • Chop vuruş temel olarak maximumda veya az sonra yapılır demiştik, bunun yanı sıra ve masadan çıkması kaydı ile (defansif vuruş tarzı olarak) tüm toplara, düşerken yapılabilir veya hatta yarı sahamıza çarptıktan sonra yükselirken (maximumdan önce) de yapılabilir (ki bu benim tarzımdır).

Bu erken chop hareketi çok zor ve rizikolu bir iştir, değişik bir kol hareketini gerektirir; geriden ve yukarıdan, keskin, dik bir şekilde aşağı-ileri-yana doğru ve de 30 – 60 cm.lik kısa bir kol hareketi ile gerçekleştirilebilir.

Uzun süreli top kontrol çalışmalarını gerektiren bu tarzda,

 1. Gelen topun yolu kesilerek erken alındığı için hızından yararlanılarak çabuk top verilebilir
 1. Ani köşe değiştirilebilir
 1. Bilek hareketi ile amortizeli top verilebilir (drop gibi)
 1. Ve pek tabii ve önemli nokta olarak, gelen topun hızı kullanıldığı için rakip oyuncunun beklemediği şekilde çok kesik top verilebilir.
 1. Rakip top kontrolü sağlandıktan sonra bomboş toplar da verilebilir (ittirerek)
 1. Yan falsolu
 1. Yan falsolu-kesikli
 1. Hatta üst falsolu toplar verilebilir
 1. Çok kesikten rahatsız olan oyuncu bu erken (çop) chop tehdidi altında kendi oyunundan uzaklaşır ve hatta oyununu kaybeder
 1. Giderek çabuklaşan ve servisten itibaren falsolu halini gelişen oyun içinde de sürdüren masa tenisinde, bu tarzın, erken müdahale, çabukluk ve falsosu ile, normal defansif vuruşlara karşın çok daha etkili olduğu ortadadır. Bu uygulamaya “BACK SPIN” denmesinin nedeni de budur.
 • Bütün bunların ötesinde, chop yardımcı bir oyun tarzıdır, emniyetli toplar vermek demektir, direk neticeye giden bir eleman değildir. Bunların sonucu olarak, tam, doğru ve güvenli bir şekilde icra edilmelidir. İyi pozisyon elde etmek için kullanılan bu vuruş tekniğinde azami performans sağlanması açısından çok elastik bir diz hareketine ve de bunu temin için yüklü bir koşu çalışması programına (antrenmanlarda) gereksinim vardır.
 • Değişik yerlere gelen toplara iyi chop yapabilmek ancak iyi bir ayak çalışması ile kabildir. Bu ayak çalışmasını sıhhatli bir şekilde yapabilmek için iyi bir diz elastikiyetine sahip olmak gerektiğinden söz etmiştik, kısaca dizler önemlidir.
 • Hareketli ve etkili chop yapan oyuncu, hareketsiz chop yapan bir oyuncuya karşı çok etkili ve başarılı olur.
 • Chop yaparken, top ile aramızda (raket arasında) uygun bir chop mesafesinin kalması ve topun hemen arkasında (gerekli uzaklıkta) yer alabilmek için, sadece sağa-sola değil, özellikle ileri-geri de çalışmalıyız.
 • B.h. chop, daha erken, daha çabuk, daha çok kullanılan ve daha etkili bir eleman olduğu için f.h. chop’a nazaran daha çok başvurulur ve tabiidir.
 • Tam ortaya (raketli kol hizasına) gelen bir topa f.h. ile atak yapıldığı halde, b.h. ile chop yapılmalıdır.
 • Bunun nedeni ve açıklaması şöyle verilebilir; ortaya gelen topa f.h. chop yapılmamalıdır. Çünkü, ortaya gelen topu f.h. ile kesersek, f.h. tarafı boş kalır. Rakip topu hemen f.h. imize verirse kesinlikle bu topa gidemeyiz, ya da gidebilmemiz oldukça zordur.
 • Ortaya gelen topu, bu nedenle ve doğrusu bu olduğu için b.h. chop ile alırken, bu hareketin özelliği ve hareket ekonomisi olarak (biraz da sıkışmış olmamız nedeni ile); ilk ve son hareketi içine alacak şekilde (denge geçişi) vücut ağırlığı sadece sağ ayak üzerinde kalır. Burada tam olarak denge geçişi söz konusu olamaz.
 • Her chop hareketinden sonra tekrar ideal, normal bekleyiş pozisyonuna (başlangıç pozisyonuna geri dönüş) dönmek, bir sonraki pozisyona kolay adaptasyon için elzemdir. İlk pozisyona zamanında geri dönüş, tüm vuruş teknikleri için geçerlidir. Bu konuda da gerekli açıklamalar ileride verilecektir.
 • B.h. chop yapılırken; arka kol dik, ön kol daima masaya paralel (masa bitim çizgisine değil, masa yüzeyine paralel) olarak top beklenir. F.h. tarafına yani paralele (rakip f.h.’e) topu gönderebilmek için, raketli kol biraz daha sola dönerken, bu harekete vücut katkısı da ihmal edilmemelidir. Raketli el, kol ve vücut birbirini tamamlayan bir bütünlük ve denge geçişi içinde olmalıdırlar.
 • B.h. veya f.h. chop’ta vücudun topa doğru yaptığı hamle, topa vurulup, denge geçişi tamamlandığı anda biter ve vücut durur.

B.h. ve f.h. chop pek çok değişik şekillerde yapılabilirler. Bunların başlıcaları şu başlıklar altında toplanabilirler:

 1. NORMAL CHOP: Gelen top doğrultusunda ve arkasında pozisyonumuzu alırız. Yarı sahamıza değen topun yolu, hızı ve yüksekliği izlenerek, kolumuz topla birlikte (ve hatta az önce) yukarı kalkar, denge geçişi ile birlikte kol aşağı inerek (öne-ileri) ve sürterek altına giren bir yol izleyerek tamamlanır. Hareket önce yavaş başlar, topa değileceği anda kol ve raket hızlanır (bilek silkmesi de harekete eklenebilir) ve bu suretle topa istenilen kadar alt falso da verilmiş olur. Temiz bir vuruş tarzı olan bu uygulamada , hareket süresince raket açısı değişmez (genelde) ve 45° dir. Tabii ki, bu açı gelen rakip toplara bağlı olarak biraz farklılık gösterebilir. Chop denilince anlaşılan temel tarz budur.
 1. KAŞIKLAMA (Kepçeleme): Hareket, kapalı (dik) raketle başlar ve son anda masa yüzeyine paralel hale gelir. Falsoya önem vermeden top karşıya geçirilir. Başlangıçta raket dik olduğu için, bu tip oyuncuların, b.h. atak mı, yoksa chop mu yapacağı belli olmaz. Görüldüğü gibi daha ziyade b.h. e uygun olan bu tekniğin tipik özelliği gelen rakip toplara erken müdahale ile maximumda veya maximumdan önce (masa içi) bile yapılabilirliğidir. Bu hareketle top boş olarak ittirilebileceği gibi, bir miktar kesilebilir de.
 1. ROTATİONLU CHOP (Yön verilmiş chop): Topu alış anına kadar her şey normal chop’ta olduğu gibidir. Topa son anda istikamet verici bir müdahale yapılır. Raket ucu ile içe veya dışa doğru ani bir ittirme ile (bilek katkısını unutmamak gerekir), yerine göre birazda kesilerek, top kavranır, yönlendirilerek geçirilir. Bu vuruşu yapabilmek için de çok çalışmış ve ustalaşmış olmak gereklidir. Eski, şampiyon masa tenisçilerimizden Erdem Günay’ı burada örnek verebiliriz.
 1. PUSH CHOP (İttirme – boş chop): Kol hareketi paralel başlar ve önde, ilerde, paralel olarak (yaklaşık aynı seviyede) biter. Kol hareketi yukarıdan başlasa bile paralel olarak devam eder ve biter.Raket açısı tamamen gelen topun falsosuna ve yükseltisine bağlıdır. Bu demektir ki; hemen hemen masaya dik veya masaya paralel (raket) olabilir. Amaç, rakip topu durdurarak(amortizeli bir hareketle), net seviyesinde ve nete yakın sahaya, kısa olarak geçirmektir. Bu toplarda falso ya hiç yoktur, yada çok azdır. Raketten çıktığı andan itibaren hız keserek ilerleyen ve masada temas ettiği noktadan sonra adeta duran ve yükselti kaybeden toplar verebilen anti lastiklerden de burada sadece boş toplar vermesi açısından temas ediyorum.

Boş top, ittirme gücüne bağlı olarak (yada vuruşun amortizesinebağlı olarak), hız kaybetme ve çabuk düşme eğilimindedir. Boş chop’ta (topun temas noktasına göre), geliş ve gidiş açıları eşittir denebilir. Boş chop’u, ileride incelenecek drop vuruş tekniği ile karıştırmamak gerekir. Drop’un aksine, boş chop’ta amaç gelen hızlı topu kısaltmak için nete yakın sahaya geçirmek üzere kontrollü boşaltmaktır. Şunu da eklemekte yarar vardır ki; hareket küçüldükçe top kısalır ve drop’a yaklaşır.

 1. Boş topu keserken, raket yukarıdan – aşağıya – ileri doğru sallanır, fakat son anda ucu kaldırılmaz. Top beklenenden önce yükselti kaybedebileceği için erken harekete geçilmelidir. Boş topu karşılarken raket açısı yerine göre değişir, fakat 50° – 60° dolayındadır.
 1. Çok kesik topa karşı ise, raket daha fazla yatırılır. Ve raketin son hareketi aşağıya doğru değildir, masa üzerinde biter. Gelen kesiğin şiddetine göre raket iyice de yatabilir (masaya paralel).
 1. Kısa düşen toplara, sağ ayakla masaya girilmelidir. Topa uzanmak için, tüm vücut ve tüm kol ileri uzanacak, fakat amortizeli bir hareketle ön kol çalışacaktır. Amortizeli dedik, çünkü net yakındır, bu yüzden, sonraki topta pozisyonsuz kalmamak (kötü yakalanmamak) için kısa chop yapmak zorunluluğu vardır.
 1. Kısa düşen toplara gidişte ayırım yoktur. Yani f.h. tarafına da, b.h. tarafına da sağ ayakla masaya girilerek gidilir.
 1. Kısa (masa içi) kalan toplara şase ile gitmek büyük hatadır. Zaman kaybına neden olduğundan hareket ekonomisiyle bağdaşmaz.
 1. B.h. chop’ta pozisyon icabı raketli kol masaya yakındır. F.h. chop’ta ise, sol ayak ve sol kol (ve omuz) masaya daha yakındır. F.h. chop hareketi, bu nedene de bağlı olarak b.h. chop hareketinden biraz daha büyüktür ve topu biraz daha geç almak temayülündedir.
 1. B.h. veya f.h. chopta; topa son anda raket ucunu yada bileği yönlendirerek rotation (yeni doğrultu) kazandırılabilir demiştik. Bu vuruş tekniği son anda değilde; önceden hazırlanmış bilek ve raket açısı ile ve topu alırken eğri çizen bir hareketle de yapılabilir. Bu teknikle alınan toplar yönlendirildiği istikamete doğru eğri çizerek giderler.Alt ve yan falsoludurlar, üstelik eğri çizerler. Bu toplar rakibi şaşırtabilir. Çünkü rakip alt falsonun yanı sıra yan falsoya da önlem almak zorunda kalacaktır. Bildiğimiz gibi normal chop’ta gidiş açısı geliş açısından büyüktür. Fakat, işin içine yan falso da girince ve hele yan falso derecesi arttıkça gidiş açısı küçülecektir. Yani, top, temas noktasına kadar hangi yükseklikle gelmiş ise daha fazla yükselmeden (temastan sonra) yoluna devam eder. Bu tekniğin kazanılması için, bıkmadan, uzun süreli top kontrol çalışmaları yapılmalıdır. Başarıldığında etkin bir silah ele geçirilmiş demektir. Eğri çizen, kesikli-yan falsolu toplar rakip sahaya b.h. ile, aynı etkinlikte, uzun ve kısa olarak gönderilebilirler. Gelişen oyun içinde, toplardaki kesik yada yan falso öne çıkarılarak rakip üzerindeki baskı arttırılabilir. Bu karakterdeki toplar kısaltıldığı nisbette etkisi artar.
 • Yeterli yükseklikteki rakip toplara, arkasından ve üstünden, yan falso baskın olarak yapılacak atak gibi vuruşlarla (sert bir şekilde, yana kıvrılan, rakibin beklemediği, onu şaşırtan, masadan fazla yükselmeyip adeta kayarak yana kıvrılan, kontrolü zor) sonuca gidilebilir. Ki, bu teknik f.h. vuruşlarım arasında önemli yer tutmaktadır X

UYARILAR:

 • Önkol yardımı olmaksızın, sadece bilek ile rotation veren ve kesen oyuncuların bu hareketi hatalıdır. Bu hata en azından f.h. için b.h. den daha fazla geçerlidir. Çok kesip içeri yollarken hata yapmaktansa, az kesip her topu içeri yollamak daha iyidir.
 • Bilek aşağı yada yukarı bükülürse; her iki halde de ön kol çalışmaz, yahut asgaridedir. Dolayısı ile top kontrolü asgaridedir ve bu şekilde yapılmaya çalışılan chop yanlıştır. Kol çalışması da farklılaşır.
 • Kol altına gelen topu b.h. ile almak varken, dönerek f.h. ile almak hatadır. Çünkü, f.h. tarafı böylece boş kalır.
 • Kepçeleme chop’ta, hareketin sonunda raket bileğin bükülmesi ile masaya paralel kalır. Anatomik olarak, takip edecek f.h. atak hareketi için raketi kapalı kalır. Kaşıklama chop’ta gönderilen toplar kısa kalır, uzun ve yatık top veremez.
 • Chop hareketine normal (yukarıdan) başladığı halde, daima masanın altından son veren (masayı kesen-kolunu ileri götürmeyen) oyuncular, ancak boş toplara chop yapabilirler, çok falsolu (kesik), yani sert chop’lara karşı koyamazlar, tüm topları nette kalır.
 • Normal başlar, fakat raket dönerek masaya dik kalır (ön kol aşağı düşerek ileri giderken, dirsek yukarı kalkar), yani raket sapı yukarıda kalır ve topu bu şekilde geçirmeye çalışır. Bu oyuncular topu kesemezlur, sadece biraz yan falso ile iterler. Gönderdikleri toplar, istemedikleri yerlere ve çogunlukla dışarı gidecektir.
 • Kol yukarıdan aşağı ve ileri yol izlemiyor, örneğin hep aynı seviyede harekete başlıyor ve bitiriyor. Raket açısına bağlı olarak ya topları itmeye çalışır hata yapar, yada açık raketle kesmeye çalışır, hata yapar. Çünkü, tüm rakip topları aynı şekilde almak mümkün değildir.

Yeniler ile çalışma

 • Küçükler ile chop çalışmasına başlandığında (öğretilirken):
 • Önce, uzun (tek tek) ittirme vuruş çalışılmalıdır.
 • Elle atılan yada bir partner tarafından gönderilen toplarla işe başlanır.
 • Partnerin gönderdiği drive edilmiş toplar kesilmeye çalışılır.
 • Bir ittirerek, bir keserek top gönderilir.
 • Masada işaretlenmiş yerlere chop yapılır.
 • Toplar bir paralele, bir diagonale chop yaparak gönderilir.
 • Daha sonra bir f.h., bir b.h. chop yapılır.
 • Top bir maximumda, bir de aşağı noktada (diz seviyesi olabilir) alınarak devam edilir.
 • Uzun, kısa chop yapılır.
 • Önce f.h. ile veya b.h. ile başlanması önemli değildir. Fakat fazla ara verilmeden ikisi de gösterilmelidir.
 • Hareketin yukarıdan-aşağı ve ileri olmasına, raket açısının 45° olmasına,denge geçişine vs… özen gösterilmelidir.
 • Yenilere chop öğretirken, 5-6 cm. lik değişik yerlere gelen topta bile, yani kısaca tüm toplara ayak çalışması yaptırmak gereklidir.
 • Öğrencinin chop hareketini doğru yapıp yapmadığının kontrolü şöyle yapılabilir; (b.h. chop yaparken) yapanın karşı tarafında, kendimize göre masanın sağ ilerisinde durup bakıldığında raketin f.h. tarafının görülmemesi lazımdır.
 • Öğrencinin chop çalışmasını kolaylaştırıcı herhangi bir yere asılabilecek ipli toplar çok yararlı olacaklardır.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir