Masa Tenisi Çocuklara Nasıl Öğretilir?

Merhaba arkadaşlar bu yazımda sie masa tenisi çocuklara nasıl öğretilir? , nasıl antreman türleri uygulanmalı bu konular üzerinde duracağım.

Masa tenisine yeni başlayan çocukları çalıştırmak için teknik maharetleri yüksek, ciddi, çok iyi konsantre olabilen ve gözlem yeteneği yüksek olan bir çalıştırıcı gerekir. Çalıştırıcının aklında tek bir soru vardır. Masa Tenisi çocuklara nasıl öğretilir?

Genel inanışa göre masa tenisine başlamak için en uygun yaş 7 dir. İlk çalışmalar, her birisinin kendine has emeli ve yapısı olan, 8-10 ayrı seans şeklinde olmalıdır. Her seans takriben 60-75 dakika arasında olmalıdır. Bir evvelki çalışma emeline erişmeden çalıştırıcı bir sonraki seansa geçmemelidir. Peki seans seans antremanlarla Masa Tenisi çocuklara nasıl öğretilir?

1. İlk seans (alışma)

İlk seans ile masa tenisi çocuklara nasıl öğretilir?

İlk seansta çocuklar çalıştırıcı ve çalışma ortamını tanırlar. Bu seansta emel çalıştırıcı ile çocuklar arasında bir bağ oluşturmaktır. Bu mertebede masa tenisinin emelinden hiç söz edilmez. Çocuklar ile arasında bir bağ oluşturmanın yanısıra, çalıştırıcı, her çocuğun hazır olma vaziyetini, disiplinini ve el düzgünlüğünü gözlemleyerek belirlemelidir. Seans esnasında çalıştırıcı her çocuğun hareketlerini gözlemlemelidir. Bu daha sonraki seanslar için çok ehemmiyetlidir. Çalıştırıcı emelin çocukların dikkat ve konsantrasyonlarını artırmak ve hislerini keskinleştirmek olduğunu unutmamalıdır.

2. İkinci seans (toplu oyun)

İkinci seans ile masa  tenisi çocuklara nasıl öğretilir?

Her çocuk için bir top gerekir. Bunların boyu tenis topu kadar veya biraz daha büyük olmalıdır. Bunlara ek olarak çalıştırıcıya 5 adet pota çemberi ve tahta veya karton kutu gerekir. Bunlarla yapılabilecek çalışmalar :

 • Top ile odanın çevreninde koşmak.
 • Odanın çevreninde koşarken topu havaya atıp yere düşürmeden tutmak.
 • Topu devamlı yerde zıplatarak odanın çevreninde koşmak.
 • Çalıştırıcının her düdük çalışında yukarıdaki çalışmaları değiştirmek.
 • Yukarıdaki alıştırmaları yere çömelmiş olarak yapmak.
 • Yerden 2-3 m. yüksekliğe asılmış potalara toplara basketbol oynar gibi top atmak. Bunu yaparken de topları çemberin tam ortasına atmaya çalışmak.
 • Topları 10-15 santimetre uzaklıktan karton kutulara atmaya çalışmak.

Yukarıdaki alıştırmaların tümü kolay bir şekilde yapılmalıdır. Bir çok çocuk topu nasıl kullanacağını bilmez. Bu alıştırmanın emeli çocukların topa ne derece hükmedebildiklerini görmektir. Bu seansta her çocuğun konsantrasyon düzeyi dikkatlice izlemelidir.

3. Üçüncü seans – Masa tenisi topu

Üçüncü seans ile masa  tenisi çocuklara nasıl öğretilir? 

Bu seansta çalıştırıcıya 2 set top gerekecektir. Bir sette çocukların sayısı kadar tenis topu, diğer sette ise 50-80 adet masa tenisi topu olmalıdır. Bu seans 3 bölümden oluşur. Birinci bölümde ilk seansta yapılan koşmalar tekrarlanır. İkinci bölümde tenis toplarıyla yapılan çalışmalar çalıştırıcının ilave edebileceği çeşitlemelerle takrarlanır. Üçüncü bölümde ise çalıştırıcı ilk kez masa tenisi toplarını ortaya çıkartır ve çocuklara topun boyunu, rengini ve ağırlığını gösterir ve top üzerinde oluşabilecek spin ve hızlar ile ilgili bilgi verir. Daha sonra önceki çalışmalarda tenis topları ile yapılan çalışmalar masa tenisi topları ile tekrarlanır. Masa tenisi topunun kapasitesini gösterebilecek ve çocukların anlamasını sağlayacak çeşitli  çalışmaların yapılması çok ehemmiyetlidir.

4. Dördüncü seans – Raket ve masa tenisi topu (I)

Dördüncü seans ile masa  tenisi çocuklara nasıl öğretilir?

Bu seans için ihtiyaç duyulan ekipman tenis ve masa tenisi topları ve masa tenisi raketleridir. Bu bölüm 3 bölümden oluşur. İlk bölümde eski koşma çalışmaları tekrarlanır. İkinci bölüm yeniden tenis toplarıyla yapılan çalışmalardan oluşur. Yalnız topu zıplatırken dikkatli olmaya çok ehemmiyet verilmelidir. Bu çalışmalar sırasında çocuklar topları servis için ne kadar yükseğe atmaları gerektiğini kendileri keşfetmelidirler. Çalıştırıcı servis için topu havaya atarken kolun ilk vaziyetini ve sonrasında vücudun yapması şart olan takip hareketlerini vergulamalıdır.

 

 

Masa tenisi çocuklara nasıl öğretilir

 

Masa  Tenisi Çocuklara Nasıl Öğretilir? Nasıl Çalışmalar Yapılır?

 • Çocuklar ayakta dururken, otururken, yürürken, koşarken veya zıplarken topu tek elle yerde zıplatırlar.
 • Topu kaçırmadan zıplatarak koşarlar.
 • Koşarken topu sağ ve sol elleriyle fark yüksekliklere zıplatırlar.
 • Yukardaki alıştırmaları engeller arasında zigzag yaparak tekrarlarlar.

Bu alıştırmaların amacı çocukların hareketlerine ritim ve simetri verebilmektir. Bu mertebede çocuklar vücutlarına hükmetmeyi öğrenmelidirler. Seansın üçüncü bölümünde çocuklara ilk defa raket verilir. Çalıştırıcı raket, tarihçesi, vaktimize kadar gelişmesi (malzeme, şekil, ağırlık açısından) konularında kısa izahlarda bulunur. Raket tutma şekillerini (Avrupa ve Asya) ve basit raket vuruş hereketleri gösterir ve sonra ilk alıştırmaya geçilir.

5. Raket ve masa tenisi topu (II)

Bu seansta şart olan ekipman masa tenisi topları ve çemberlerdir. İlk bölümde çemberler kullanılır.

Çalışmalar

 • Çocuklar odanın bir köşesinden diğerine koşarak çemberleri yerde döndürürler.
 • Çocuklar çemberleri yere paralel olarak 30-40 santimetre yükseklikte meblağlar. Çember bu pozisyondayken ayakları birbirlerine yapışık ve dizlerini yukarıya doğru çekerek çemberin içine ve dışına zıplarlar.
 • Çemberleri yukarıya doğru atıp çember düşerken içine girmeye çalışırlar.

İkinci bölümde, çalıştırıcı masa tenisi raketi ve toplarını kullanır. Çalıştırıcı çocuklara topu raket üzerinde balansta tutma çalışması yaptırabilir. Çocuklar topu ne kadar müddet düşürmeden raket üzerinde tutabileceklerini görürler. Daha sonra bir öncekiş seanstaki çalışmaları ve duvarda top zıplatma çalışmalarını yaparlar. Çalışmayı daha zorlaştırmak için duvara 100-150 cm yüksekliğinde bir çizgi çizilir ve topu bu çizginin üzerine vurma zorunluluğu getirilir. Çocuklar raketin her iki yüzünü kullanmalıdırlar. Daha sonra duvara 150 cm yükseklikte 40 cm lik daireler çizilir. Çocuklar  topu dairenin tam ortasına atmaya çalışarak yine top zıplatma çalışmalarını yaparlar. Bu çalışma sırasında çalıştırıcı çocukların raketi doğru şekilde tuttuklarını kontrol eder ve kol hareketlerini ağır ağır düzeltmeye başlar. İlk evrede top yerde zıpladıktan sonra duvara atılır. İkinci evrede ise top yerde zıplatılmadan duvarda zıplatılır. Çalıştırıcı çocukların vücut hareketlerine çok dikkat etmeli ve hatalarını hatıranda düzeltmelidir. Bu ikinci evre ikili çocuklar arasında da yapılarak rekabet hissi verilmelidir.

6. Çalışmaları mükemmelleştirmek

Bu bölümde ihtiyaç duyulan olan ekipman tenis topları, çemberler, raket ve masa tenisi toplarıdır. Bu seans üç bölümden oluşur. İlk bölümde eski bölümlerdeki tenis topu alıştırmaları tekrar edilir. İkinci bölümde çemberli alıştırmalar yapılır. Üçüncü aşamada ise çocuklar topu raketleriyle yerde zıplatırlar. Yerde top zıplatma çalışmasını ilk önce ayaklar sabit olarak, daha sonra yavaş yavaş yürüyerek, sonrasında ise hızlı yürüyerek yaparlar. Daha sonra aynı çalışmayı engeller arasından geçerek yaparlar. Çalıştırıcı çalışmayı daha da karmaşık yapmak isterse topu sıralı olarak yerde ve raket üzerinde zıplattırabilir. Raketin her iki yüzü de kullanılabilir. Bu çalışmalar sırasında kol hareketlerine çok dikkat edilmelidir. Çocuklar bu çalışmada uzmanlaştıktan sonra yere, bir çizgi çizmek, 75 cm yüksekliğinde bir ip germek veya bir banko yerleştirmek gibi bir mani konmalıdır. Bu çalışmaların amacı çocukların vuruş hislerini geliştirirken ayak koordinasyonlarını da sağlamaktır. Çalışmaların kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru gitmesi çok önemlidir.

7. Masa tenisi masası

Bu seansta gereken ekipman ip atlama ipi, raketler, toplar ve bir de masadır. Bu seans üç bölümden oluşur. İlk bölümde her çocuğa bir atlama ipi verilir. Çocuklar çalışma-dinlenme zamanlamasına dikkat ederek ip atlama yeteneklerin geliştiriler. İkinci bölümde bir önceki seansta yapılan top-raket alıştırmalarının gerekli olan bölümleri takrar edilir. Üçüncü bölümde ise ilk defa masa ile tanışırlar (file hariç). Yapılması gereken ilk temel çalışmada çocuklar karşılıklı olarak masalara geçerler ve bir tanesi topu masanın karşı tarafına çapraz olarak zıplatır, karşı taraftaki çocuk ise topun yerde (ayak basılan tabanda) zıplamasını bekleyip sonra masanın karşı tarafına atar. Bu çalışma önce raketin bir tarafını kullanarak, sonra da diğer tarafını kullanarak yapılır. Bu çalışma ile çocuklar vuruş sırasında masaya göre nerede durmaları gerektiğini öğreneceklerdir. Bu çalışmayı yaparken topa, topun en yüksek noktasında vurulmalıdır. Dirsekleri vücudun yan bölümünden ayrılmamalı ve omuzları topun gidiş açısına paralel olmalıdır. Bu çalışmada file gerekmemektedir, yalnızca topun masada zıplaması yeterllidir. Bu çalışmada uzmanlaştıktan sonra masaya file takılır ve aynı çalışma tekrarlanır. Bu çalışmada çocukları motive etmek için küçük yarışmalar da yapılabilir. Çocukların hareketlerinin düzgünlüğü kontrol edilmelidir. Çocukların en az enerji harcayarak en iyi neticesi verecek hareketleri kendilierinin bulmasını sağlamak en az bunun kadar ehemmiyetlidir. Bu çalışma nihayetinde çocukları masa ve file ile tanıştırma evresine gelinmektedir.

8. Masa tenisi çalışması

Bu seansta diğer alıştırmalarda kullanılan tüm ekipmanlar kullanılacaktır. Çalışma programı aşağıdaki gibidir :

 • Koşma, top ve ip atlama çalışmaları.
 • Kısa bir aradan sonra raket, tutuş, masa, file ve bir takım masa tenisi kaideleri ile ilgili izahlar yapılmalıdır.
 • Kolay masa tenisi hareketleri uygun ayak hareketleri ile beraber topsuz olarak gösterilir. Forehand ve backhand hareketleri önce ayrı ayrı, sonra da beraber gösterilir.
 • Vücut esnekliği için jimnastik hareketleri yapılır.
 • Adale kuvvetlendirmek için jimnastik hareketleri yapılır.
 • Masa başında forehand ve backhand hareketlerinin önce ayrı ayrı, sonra da beraber öğrenilmesi. Raketin üzerine bir top yerleştirip serbest elin işaret parmağıyla top rakete sabitlenir ve forehand ve backhand hareketleri 20-30 kez yapılır.
 • Raket üzerinde top zıplama düzeylerini ritmik olarak değiştirerek zıplatılır. Bu çalışma önce raketin bir yüzünde, sonra diğer tarafında, ve son olarak da her iki tarafını sıralı olarak kullanarak yapılır.
 • Masada forehand ve backhand vuruş hareketleri çalışılır.
 • Fiziksel kuvvetlendirme çalışmaları, zıplamalar, barfiks ve karın adalesi çalışmaları yapılır.
 • Çalıştırıcı (topu masada zıplatarak) ile çapraz forehand vuruş çalışmaları, sonra da backhand vuruş çalışmaları yapılır.
 • Yürüme ve gerinme gibi gevşetici ve yorgunluk atmaya yararı olabilecek hareketler yapılır.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir