Raket Kaplama

RAKET KAPLAMA

Raket kaplama konusu başhakemler tarafından çok dikkate alınan bir konudur. Kaplama yaparken kurallara uymak sizin için iyi olacaktır.

Masa tenisi raket kaplama

 

Raket kaplama konusunda şu hususlar çok önemlidir. Raketin topa vurmada kullanılan yüzü, belirlenmiş olan bir malzeme ile kaplanmış olmalı ve kaplanmış olsun veya olmasın, bir yüzü kırmızı diğer yüzü siyah olmalıdır. Kaplama malzemesi raket tablasını aşmamak üzere kaplamalıdır. Ancak, bu konuda kimi hoşgörüler tanınabilir. Başhakem hoşgörünün ne olacağı, bir başka değişle neyin kabul edilebilir olduğu ile ilgili hakemlere tavsiyede bulunmalıdır. Bir ölçüt olarak, pek çok başhakem tarafından, raket kaplamasının, tabladan ±2mm. sapma gösterebileceği kabul edilebilir bir hudut olduğu söylenebilir.

Beynelmilel kaidelere uygun olarak oynanan yarışmalarda, kaplama malzemesi ITTF tarafından onaylanmış tipler arasından seçilmiş olmalıdır. ITTF tarafından onaylanan kaplama malzemeleri ITTF logosunu ve yapımcı firmanın logo veya ticari markasını taşırlar. Oyuncuların kaplama malzemesini, tablalarına, bu logo ve işaretlerin hakem tarafından kontrol edebilmesini sağlamak üzere raketin tutma bölümüne yakın açıkça görülecek bir şekilde yapıştırmaları istenir.

Yalnızca geçerli kaide ve yönetmeliklere uygun malzemelerin kullanılmasına destur verilmiş olmakla beraber, onaylı bir malzemenin otomatik olarak uygun olduğu düşünülmemelidir. 

Mesela; özgün sünger tabakası daha kalın bir tabaka ile değiştirilmiş olabilir, yapıştırıcı, lastik tabakanın kabarmasına kapı aralayabilir. Dolayısıyla kaplama malzemesinin kalınlığı hakem tarafından her zaman kontrol edilmelidir. ITTF tarafından onaylanmış kaplama kullanılmalıdır. Kaplamada fiziksel, kimyevi veya başka şekilde oyun şartlarını özelliklerini etkileyebilecek yapılmamalıdır. 

Sözgelişi; sürtünme, renk, yüzey v.b. ve raket kontrol testindeki bütün parametrelerden başarıyla geçmelidir.

Bir hakem veya başhakem için karar verilmesi en zor konulardan biri raket kaplamalarında, kabul edilebilir parlaklıktır. Her ne kadar bu bir EEL parlaklık ölçme aleti ile ölçülebilse de, bu alet her yarışmada bulunmayabilir ve daha pratik bir yol bulunmalıdır. Bir rehber olarak, diyelim ki, bir ağ ölçer raket yüzeyi ile bir açı oluşturacak şekilde yerleştirildiğinde harfler net “bir şekilde ayırt edilebiliyor ise raketin kaplaması çok parlak kabul edilebilir.

Hakem, raket kaplamasını, geçerli onaylanmış raket kaplamaları listesine göre kontrol etmelidir. Raket kaplaması üzerinde ITTF yazısı ve logosu bulunması, her vakit, bu kaplamanın geçerli olduğu mananına gelmez. Geçerli, onaylanmış raket kaplamaları listesi ITTF web sayfasın-

dan (www.ittf.com) görülebilir.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir