Taktikler

 

Tanımlama:

Müsabaka öncesinde, süresince ve sonrasında, hazırlığımızla, gelişen her fırsatı avantaj haline dönüştürebilecek, fiziki ve ruhi gücümüzün her santimini kullanarak verimli ve etkili oynayabilme kapasitesi ve konsantrasyonunu oyuna yansıtabilme ve en iyi sonucu sağlamaya yönelik sistemdir. Buna kısaca, başarılı sonuca yönelik oyun planı diyebiliriz.

Taktik konusunda ele alınması gereken ana unsurlar aşağıda sırası ile belirlenmişlerdir.

 1. Harici şartların gözden geçirilmesi.
 2. Müsabaka öncesi taktik bir plana karar verilmiş olmalıdır (rakip oyun karakterini biliyorsak-rakip oyuncuyu tanıyorsak)
 3. İcabında değiştirebileceğimiz ikinci, yedek bir taktik planımızın da bulunması gereklidir.
 4. Müsabaka öncesi, boyunca ve sonrası hareket tarzı.

Şimdi, bu unsurları tek tek inceleyecek olursak.

 • Harici şartlar denilince şunlar anlaşılır:
 • Işıklar
 • Zemin
 • Raket ve top
 • Oyun sahası
 • Seyirciler
 • Belli bir süre önce müsabaka yerinde bulunmak
 • Hakem
 • Müsabaka öncesi taktik plan:

Müsabaka öncesi taktik planın hazırlanmasında yardımcımız koçumuzdur.Verilen taktiği inanarak benimsemiş ve hazmetmiş durumda ve bu oyun tarzı doğrultusunda tam bir ruhi konsantrasyon içinde olunmalıdır.

Taktik belirlenmesinde;

 • Oyun şartları,
 • Kendi kabiliyetlerimiz,
 • Rakibin kabiliyetleri,

göz önünde bulundurulmalıdır. Oyuncular çok sık olarak bu faktörlerden birini ihmal edebilirler.    

 • Yedek (ikinci) taktik plan:

İyi hazırlanmış bir taktik genel planda gerekli olduğu anda değişiklik yapabilme imkanını da daima içerir. Rakibin de aklını kullandığını hatırda tutarak, bütün ihtimalleri hesabedin ve gelişen duruma göre cevaplarınız da hazır olsun. Sizinle aynı oyun stiline sahip bir oyuncu ile karşılaşıyorsanız kendi oyun sisteminizi değiştirmek gibi bir hataya da asla düşmeyin. Çünkü, genel olarak kendi oyununu değiştiren kaybeder. Bazen üçüncü bir taktik plana bile gereksinim doğabilir, bunun bilincinde olmalıyız. Bunda da başarılı olamazsak, zaten müsabakanın sonu da yaklaşmış olacağından, bunların içinden en başarılı olduğumuzu seçip, sabırla bu uygulamaya devam etmeli ve doğabilecek uygun fırsatları değerlendirmeye çalışmalıyız. Asla bizim olmayan, oyunumuzun içinde yer almayan keskin uygulamalara girişmemeliyiz.

Unutulmamalıdır ki; başarılı olduğumuz oyun sistemini uygulamayı sürdürmeli, daldan dala konmamalıyız. Hatta, başarısız olduğumuz sistemi bile, (yeni sette değiştirmek üzere) sürdürmeliyiz. Aksi halde rakip, takibeden sette uygulayacağımız yeni planımızı önceden öğrenmiş olur. Aynı set içinde taktik değiştirmenin istisnası; oynanmakta olan setin karar seti (son set) olması halidir.

 • Müsabaka öncesi, boyunca ve sonrası hareket tarzı:
 • Müsabaka öncesi;
 1. Konsantrasyonunuzu toplayın,
 2. Masaya gitmeden önce iyice ısının,
 3. Masada kararlı bir tavır takının,
 4. Kur’a sonucu isteğinizi kararlı ve taktik bir sesle belirtin,
 5. Harici şartları (ışık, zemin, masa, top vs…) gözden geçirmiş ve önlemleri almış olarak başlamaya özen gösterin.
 • Müsabaka süresince;
 1. Topa ve rakibe tam konsantre olun, rakibin ismi ile değil topları ile oynayın,
 2. Hataların tekrarına ve gelişmesine imkan vermeyin, unutmayın ki tekrarlanan hatalı bir vuruş hemen yenisini çağrıştıracak, doğuracaktır. Bunun bilincinde olarak biran durun, acele ile oyuna devam etmeyin, beyinin bu reflex adaptasyondan kurtulabilmesi için onu süre tanıyın.
 3. Hatalara kızmak ve üzülmek oyuncunun konsantrasyonunu ve sonraki performansını etkiler, kötüye götürür. Oyun süresince sürdürülmesi gereken moral kondüsyon kesintiye uğratılmamalıdır. Bu gibi tavırlar üstelik rakibe moral kazandırmaktan başka işe yaramaz.

Hatalarımızdan sonra ve hata rakip balıklardan sonra bile (çünkü, bu müsabakanın kritik bir yerinde bile olabilir, fakat düşünün ki yapacak bir şey yoktur. Burada gereken bir süre durup, yeni soluk kazanmaktır), makul bir süre içinde fiziki ve moral kondüsyonu toparlamış olarak ve kararlı bir ifade ile masadaki pozisyonumuzu alabilmekten ibarettir ve bunu oyun karakterimize uyarlayabildiğimiz ölçüde başarılı oluruz.

 1. Gereksiz risklere girilmemelidir. Örnek olarak, rakibe fark atıp rahatladığımız ve oyunumuzda var olmayan vuruş tekniklerini uygulamaya kalktığımızı ya da çok şık bir son sayı almak sevdasına düştüğümüzü var sayacak olursak, çoğu kez, az sonra pişman olacağımızı kabul etmeliyiz.
 2. İyi bir şekilde önde giderken dikkatimizi azaltmamalıyız.
 3. Asla maçtan, setten, bir sayıdan, hatta bir toptan bile vazgeçmeyin,
 4. Milletlerarası kural uygulaması başlamış ve siz servis atıyor iseniz, kesinlikle 9. Topa kadar bir şeyler yapmaya başlamış olmanız gereklidir.
 5. Maç başladıktan sonra, koçun sadece moral destek verebileceğini hatırdan çıkarmayın.
 6. Keskin bazı denemelere kalkışmayın
 7. Hiçbir suretle hakemle takışmayın, iyi geçinin. Aksi halde konsantrasyonunuz bozulur, motivasyonunuz yok olur.
 8. Unutmayın ki; rakip, sizin oyun içindeki çeşitli durumlardan etkilenişinizi dikkatle izliyordur. Renk vermeyin, en azından ifadesiz olun. Bu bile rakibi olumsuz etkileyebilir.
 9. Seyircileri (tezahüratı ve gürültüyü) unutun, duymayın, sadece oyuna ve gelen topa konsantre olun.

Bu vesile ile koçun yapabileceklerini ve bu konudaki önerileri ortaya koyarsak; koç set aralarında kısa, öz uyarılarda bulunabilir.Yapmaması gerekenler kısaca hatırlatıldıktan sonra asıl yapması gereken, özellikle neler yapması gerektiği konusunu vurgulamaktır. Oyuncu koçunun moral desteğinin arkasında olduğunu bilmeli ve koç da oyuncusunu cesaretlendirmelidir. Koçun vereceği taktik ve uyarılar, oyuncusunun oyununda mevcut

uygulamalar olmalıdır. Oyuncunun kabiliyetleri içinde yer almayan bir uygulama, bir taktik yapı temelsizdir, var olmayan nasıl uygulansın ki !…

Bu yüzden, koç, her zaman, objektif (gerçekçi) bir bakış açısından değerlendirme yapmalı ve oyuncusunun başarılı olabilmesi için gereken en doğru uygulamayı (taktiği) vermelidir.

 • Müsabaka sonrası;

Özellikle kaybedilmiş bir maçtan sonra bile, cesaret verici sözleri ile yaklaşım doğrudur. Ancak belli bir süre geçtikten sonra hataların belirlenmesine girilebilir.

Temizlik, duş ve forma (elbise) değişimi ihmal edilmemelidir. Sonraki müsabaka için istirahat, yeni taktik plan hazırlanması ve oyuncuların ruhi ve fiziki durumlarını özel bir gelişme periyodu içinde organize ederek yüksek tutmak gereklidir.

 • Müsabaka öncesi ve esnasında etkili olabilecek “harici şartlar” tek tek ele alınacak olurlarsa:
 1. Belli bir süre önce müsabaka yerinde bulunmak; bu süre yaklaşık bir saat önce olarak kabul edilmelidir. Geç kalmış olmanın, çok çeşitli olabilecek eksikliklerini yaşamamak, salona, masaya, ortama uyum sağlamak, diğer tüm harici şartları gözden geçirebilmek ve de en azından ısınmış olarak, fiziki-ruhi (psikolojik) yapılanmayı olumlu olarak sağlamış şekilde hazır bulunmak, müsabaka öncesi aşama açısından çok önemlidir. Aksi halde, en azından psikolojik olarak ters yönde (olumsuz) etkilenme engellenemez.
 2. Hakem; hakemle kesinlikle takışmamak, saygılı olmak ve iyi geçinmek ana prensibimiz olmalıdır. Hakemde bizim açımızdan bir rahatlık sağlamalıyız. Aksi halde bunun olumsuz sonuçlarını (her açıdan) göreceğimizi unutmamalıyız.
 3. Seyirciler; bir müsabakada seyircilerin önemi ihmal edilmemelidir, taraftar bir seyirci kitlesi ve hatta oyunu etkilemeye yönelik tezahürat ve davranışlar bile söz konusu olabilir. Psikolojik açıdan seyircileri ile olumlu etkileşim öne çıkabilir ve büyük olasılıkla yarar sağlar. Tabi, bunun terside mümkündür. Ortada olan bir müsabakanın sonucunu seyircilerin tayin edebileceklerini hiç bir zaman hatırdan çıkarmamalıyız.
 4. Oyun sahası; oyun alanı, konumu, genişliği-darlığı, panolar ve nihayet masa (özellikleri) gözden geçirilmelidir. Bu arada, tavan yüksekliği, zeminin yapısı, görüşümüzü bozabilecek pencere ışıkları, ya da beyaz duvar gibi unsurlar da ihmal edilmemelidir.
 5. Raket ve top; oynanacak top, kalitesi, rengi, yeni yada eski oluşu, falsolu olup olmadığı kontrol edilmelidir. Örnek olarak, yeni bir topun yavaş oynadığını unutmamalıyız. Müsabaka sürerken, top kırıldığında bu durum belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Bu yüzden, yeni bir topla ilk olarak çok temkinli oynamak gerekir. Yeni top yavaştır, ve de çabuk düşer. Bu konuda, yeni topu, bir süre ıslak bir bezle ovalamak yararlı olacaktır.

Rakip raketi (tahta ve lastikleri) ve hatta rakip tutuş biçimini de kesinlikle gözden geçirmeliyiz.

 1. Isıklar; masa orta üstünden yapılacak aydınlatma tüm oyun alanına eşit düzeyde yayılmış, yani bütün oyun alanı aynı seviyede aydınlanmış olmalıdır. Işıklandırma masa yüzeyinden aksedip, oyuncuların gözüne girmeyecek konumda olmalıdır.

Yetersiz aydınlatma, özellikle masa üstü-orta noktasından yapılıp da masadan uzaklaştıkça giderek azalan bir durum arzediyorsa veya genel aydınlatma kafi değilse, oyunu ve sonucu etkileyebilecek önemli bir temel unsur olarak ortaya çıkar.

Genelde oyun karakteri olarak masadan uzak oyunu benimsemiş oyuncuların (uzak defans, uzak spin, atak, kontra-spin oyuncuları vs…) aydınlatma yetersizliğinden en fazla etkilenebilecekleri açıktır.

Bu tip uzak oyuncular (yavaş olduğu için uzak), bunun yanı sıra, dar saha, kaygan zemin gibi unsurlar da söz konusu ise, daha oyuna başlarken dezavantajlıdırlar. Bu yüzden, kaygan zeminde olduğu gibi, bu tür oyuncuların masadan fazla uzaklaşmadan ve daha yakın bir oyun planı kurarak buna göre uygulama yapmaları yararlarına ve gereklidir.

Uzak oyuncuların yetersiz aydınlatma ne derece aleyhlerine ise, oyun karakterini değiştirecek şekilde masaya yakın oynamaları da o derece aleyhlerine olacağından her iki halde de sonuç olarak eşdeğerde etkilenirler.

Zira oyun karakterini temel unsurlar açısından değiştirmeye kalkan oyuncu sonuçta kesinlikle zararlı çıkar ve kaybeder. Bu tip oyuncunun oyununun temel özelliklerinden ve belki de en önde geleni masadan belli bir uzaklıktaki yerden kurduğu ve uygulayageldiği oyun tarzıdır. Bu yüzden masaya yaklaşarak oyun karakterinde yapmaya çalışacağı zorlamalı değişiklik alacağı sonucu aleyhine olarak etkiler.

Uzak spin-atak-kontra spin oyuncuları genelde masaya yakın oynayamayacak durumda olan, yani yeterli çabuklukta olmayan, fakat gene de çabuk olmamalarına rağmen iyi atak özellik arzeden oyuncular olabilirler.

Bu özellikte bir oyuncu, belli bir mesafeden daha başarılı olduğunu görmüştür ve bu oyun tarzını benimsemiş, sevmiştir. Tabii ki, gelişen oyun içinde ısındıkça, yada rakip toplara uyum sağladığı ölçüde daha yakın oynayabilir veya giderek yaklaşabilir. Fakat başlangıçta bunun tersini yapmaya kalkışması zararlı sonuca daha yakındır.

Bu şartlar altında, uzak oyuncunun rakibi de zaten oyunu masaya yakın ve çok çabuk bir atak oyuncu ise, işi daha da zorlaşır. Ve uzak oyuncunun ışıkların iyi hale getirilmesini istemekten başka çaresi yoktur.

 1. Kaygan zemin; katiyetle masadan fazla açılmamak gereklidir. Defans oyuncular dahi normal zemindeki pozisyonlarından biraz daha önde yer almalıdırlar. İki ayak arası açıklık da normalden fazla olmalıdır. İki ayak birbirine yakın oynaması gereken oyun stiline sahip oyuncular bile kaygan zeminde ayakları biraz açmalıdırlar. Mümkün olduğu kadar az ayak hareketi ile oynamaya çalışmak noktası da ihmal edilmeyecek önemi haizdir. Özelliklekaygan zeminde defansların işi oldukça zordur. Çünkü, yere tutunulamaz, denge geçişleri iyi değildir, sağlam pozisyon yoktur. Yetersiz ışıkta ise; gelen topun iyi gözlemlenememesi, mesafe tayinlerinin iyi yapılamaması sonucu top alış zamanlaması (geç) sürekli kötü ve pozisyonlar yetersiz kalır.

Kaygan zeminde, rakibi, sürekli ayak çalışması yapmak zorunda olacağı pozisyonlarda bırakmalıyız. Burada, her iki oyuncunun da kaygan zeminden etkilendiğini unutmamalıyız.

Daha yakın oynamaya mecbur olan defansa yapılacak sert atak veya spinler ve akabinde bırakılacak masada ikileyen toplar, kaygan zemin dolayısı ile zaten dengesi bozuk olan rakip üzerinde özellikle etkili olur.

Kaygan zeminde hemen her sayı arasında ayakkabı altlarını nemli bir bezle ıslatmak yararlı olur.

Yetersiz aydınlatma için geçerli olan hususlar hemen hemen bütünüyle kaygan zemin için de geçerlidir. Küçük ve kapalı mekanlarda, ortamın giderek rutubetli (nemli) hale gelmesi raket lastiklerini olumsuz etkiler (pütürlü lastikler hariç).

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir